สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แสดงความยินดีสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมมอบของขวัญให้กับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 68 ปี ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ปภาภรณ์/ข่าวgal Gu7m9WDfWz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e4Hi0PwECt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี