สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมบริษัทยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท บีวายดี (ประเทศไทย) จำกัด BYD สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมบริษัทยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท บีวายดี (ประเทศไทย) จำกัด BYD สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรสถาบัน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารจากบริษัทยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท บีวายดี (ประเทศไทย) จำกัด BYD  สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าประชุมหารือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในการนี้คณะผู้เยี่ยมชมดูการเรียนการสอนนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการสาขาช่างกลโรงงาน และห้องปฏิบัติการช่างยนต์ บริเวณชั้น 1 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ดูภาพเพิ่มเติม:
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EsozBRW9x4xGjKi3nZHH7roBGrCjRGTk0Os8i8oWCGvejg?e=J7guSt

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี