สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน (Metaverse)”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน (Metaverse)" โดย อาจารย์พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์ ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Topic : การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน (Metaverse) โดย อาจารย์พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97270274303
Meeting ID: 972 7027 4303

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/9JRvpd1h98VyLhGS8

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี