สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน Singapore Polytechnic      

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศึกษาดูงาน Singapore Polytechnic                    

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงาน ณ Singapore Polytechnic (SP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี Mr. Toh Ser Khoon, Director Department of Industry and Partnerships ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่คณะเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมพาเข้าชมห้องปฏิบัติการของนักศึกษา ได้แก่ Makerspace ห้องสมุด Eleven Square และ Fab lab 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EqCRkdTSt_BNvRdecTsHDAMBWoQm46BEEc5G7K8_9b8-nQ?e=OO22e9

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี