สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน Temasek

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศึกษาดูงาน Temasek

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะสายวิชาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ Temasek สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี Mr. Aw Tuan Kee, Deputy Principle/CEO ให้การต้อนรับพร้อมนำชม Co-maker space อาทิ TP E-Commerce Centre, TP Advanced Manufacturing Centre, และ Integrative Build Environment Centre ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงของผู้เรียน
 
ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Etk_35kOsKpFhz49fTs2jQcBt6F2ysD1pmaYc2CHCK_q8w?e=McAynz

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี