สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญอาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญอาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605

กลุ่ม 1 ครูและบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.
กลุ่ม 2 อาจารย์ระดับปริญญาตรี วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น.
กลุ่ม 3 บุคลากรสายสนับสนุนระดับปริญญาตรี วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น.

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี