สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ" โดยอาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์ ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/JDcd365SGEpZi8fn6

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93678404491
Meeting ID: 936 7840 4491

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี