สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมหารือวิพากษ์พัฒนาหลักสูตร ร่วมกับโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานเปิดการวิพากษ์พัฒนาหลักสูตร ในหัวข้อ “ห้องเรียน AI Technology and Communication Classroom (AICC) และห้องเรียน Food Passion and Communication Classroom (FCC) โรงเรียนสีตบุตรบำรุง” พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกคหกรรม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว หัวหน้าหน่วยหลักสูตร และวัดผล นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะครู และบุคลากรสถาบัน ฯ ร่วมหารือแนวทางกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรที่จัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับโรงเรียนสีตบุตรบำรุง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ในการนี้นายอริยะ กาญจนศิริสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ ร่วมวิพากษ์และชี้แจงเพื่อความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี