สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมให้การต้อนรับ โอกาสนี้คณะได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนแนวทางการผลักดันผลและต่อยอดงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกสู่เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album . 240607 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี