สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและระบบการประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานสำหรับพื้นที่เกษตรนวัต”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและระบบการประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานสำหรับพื้นที่เกษตรนวัต” โดย รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/qypAsarntFteGCNRA

www.cdti.ac.th km130667 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและระบบการประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานสำหรับพื้นที่เกษตรนวัต" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี