สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พบอธิการบดีเพื่อรับโอวาท

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุรสา นวราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ ศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดา นักศึกษาคนแรกของหลักสูตรบริหารธุรกิจที่ได้รับโอกาสฝึกงานที่ บริษัท Biofruits SA Co., Ltd. (บริษัทที่มีความร่วมกับ วิทยาลัย Ecole d’Agriculture du Valais – Châteauneuf) ณ สมาพันธรัฐสวิส เป็นระยะเวลา 1 ปี ในตำแหน่ง QC Product Development /Marketing โดยได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศ (ประเทศไทย) สนับสนุนค่าที่พักและค่าเรียนหลักสูตรระยะสั้นตลอดระยะเวลาฝึกงาน
คณะฯ ขอขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศ (ประเทศไทย) ที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

การนี้ รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ นำนักศึกษาเข้าพบ รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และผู้บริหารเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปสมาพันธรัฐสวิส ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นี้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 4179 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พบอธิการบดีเพื่อรับโอวาท 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี