สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SET THE GAME ACHIEVE THE GOALS “สร้างแรงบันดาลใจ คิดให้ไกล ไปให้ถึง”

SET THE GAME ACHIEVE THE GOALS “สร้างแรงบันดาลใจ คิดให้ไกล ไปให้ถึง” ให้นักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.1 และ ปวส. 2 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th 445459031 879062054250303 8180231213490602054 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
SET THE GAME ACHIEVE THE GOALS “สร้างแรงบันดาลใจ คิดให้ไกล ไปให้ถึง” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี