สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 51 (9/ปีการศึกษา 2566) และการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 34 (9/ปีการศึกษา 2566) พร้อมผู้แทนคณะ เพื่อติดตาม รายงาน ชี้แจ้งความคืบหน้าการดำเนิน งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา งานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา และงานทุนการศึกษา การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 3235 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี