สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน Aichi High School of Technology and Engineering Advanced Course

นายสมเกียรติ ใจดี ครูประจำสาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว และนางปภาวดี นิลทะราช ครูประจำแผนกวิชาสามัญ พร้อมคณะนักเรียนสาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าศึกษาดูงาน ณ Aichi High School of Technology and Engineering Advanced Course ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งสองสถาบันนำเสนอโครงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโครงงาน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภูมิหลังและลักษณะที่นําไปสู่การค้นพบท่อนาโนคาร์บอน โดยศาตราจารย์สุมิโอะ อิจิมะ ณ มหาวิทยาลัยเมจิ ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัล Kavli ปี 2008 สาขา นาโนศาสตร์ของโครงสร้างนาโนศูนย์และหนึ่งมิติในฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และยังเป็นผู้ประดิษฐ์ท่อนาโนคาร์บอน และการบรรยายพิเศษของ Prof. Tetsuya Takeuchi ผู้พัฒนาสารประกอบเซมิคอนดักเตอร์ไดโอดเปล่งแสง เกี่ยวกับการพัฒนา Crystal LED ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี