สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญครู อาจารย์เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2567 ในหัวข้อ “สื่อสารเพื่อสร้างความผูกพัน”

ขอเชิญครู อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันนเวลา 09.40 น. เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2567 ในหัวข้อ “สื่อสารเพื่อสร้างความผูกพัน” ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th 2567 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Print
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี