สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2567

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

สมัครเลยที่เว็บไซต์ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295, 3296

www.cdti.ac.th 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี