สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เสวนาระดมความคิดเห็น “มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งานและทำงานกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบไฟฟ้าแรงดันสูง”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการประชุมเสวนาระดมความคิดเห็น หัวข้อ “มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งานและทำงานกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบไฟฟ้าแรงดันสูง” เพื่อระดมความคิดหาแนวทางสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยต่อไฟฟ้าแรงดันสูงในยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 20 แห่ง มาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญนำไปกำหนดกรอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้ตรงกับความต้องการในการปฏิบัติงานของภาคอุตสาหกรรม การนี้รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวเปิดการเสวนา โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสถาบันร่วมรับฟังการเสวนา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 1857 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เสวนาระดมความคิดเห็น “มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งานและทำงานกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบไฟฟ้าแรงดันสูง” 8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี