สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หมวด 3 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 จัดโดยกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

www.cdti.ac.th 8547 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี