สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บริการวิชาการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำคณะครู นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และบุคลากรสถาบัน ฯ บริการวิชาการวิชาชีพ โดยฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม ในหัวข้อ “การทำคุกกี้ หลากหลายชนิดประเภทต่าง ๆ ให้สร้างเสริมมูลค่าเพิ่ม” นำโดย นางสาวรัชนู ปินตาดง หัวหน้าแผนกคหกรรม โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ นายภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาอาหารและโภชนาการ และนางสาวพัฒน์นรี จำปาทอง นายชัยภัทร ธนพลไพศาล นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ระดับปวส.ชั้นปีที่ 1 เป็นทีมวิทยากรการฝึกอบรม ในการนี้ นายขวัญไชย สันติภราภพ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม กรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายสุทธิพงษ์ สุริยะ ฟูดสไตลิสต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด เป็นผู้ประสานงาน ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมผลงานผู้ต้องขัง และสถานที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม ในภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายของสาขาอาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยเฉพาะด้านการประกอบอาหาร เป็นแนวทางต่อยอดอาชีพ เพื่อเป็นการยกระดับทักษะฝีมือ ความรู้ความชำนาญให้กับผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ที่ได้รับ เมื่อพ้นโทษสามารถไปใช้ประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ และในโอกาสนี้ได้ร่วมประชุมหารือ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางนครปฐม ในวัน อังคารที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. (เป็นการส่วนพระองค์) โดยประเด็นสำคัญ อาทิ ผลงานผู้ต้องขังการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้ต้องหาในเรือนจำ นิทรรศการการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพอาชีพสาขาต่าง ๆ โครงการการบริการวิชาการวิชาชีพระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมงานรับเสด็จพระราชดำเนิน ฯ ในครั้งนี้ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ เรือนจำกลางนครปฐม ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album 9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บริการวิชาการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี