สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 3

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 3 จำนวน 5 ประเภทวิชา 9 สาขา ตั้งแต่ วันนี้ – 30 เมษายน 2567

สมัครเรียนได้ที่ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2282-6808 ต่อ 3054

www.cdti.ac.th . 67 3.2 line สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 3 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี