สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานปฏิรูประบบอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

www.cdti.ac.th 1711349376089 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี