สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านการนำกระดาษตัดรูปลายอักษรจีน春(ชุน)

อาจารย์อัญชพร มณีนพ อาจารย์ประจำวิชาภาษาจีนกลาง 2 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หัวข้อ วันตรุษจีน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านการนำกระดาษตัดรูปลายอักษรจีน春(ชุน) ที่แปลว่า เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เป็นเทคนิควิธีการทำมีชื่อเรียกว่า “กระดาษแกะ” หรือ “กระดาษตัดลาย”ส่วนมากมักให้กระดาษสีแดงเป็นหลัก การตัดกระดาษเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ภาพกระดาษตัดบ่งบอกถึงความมุ่งมาตรปรารถนา ความหวัง ความรู้สึกนึกคิด เป็นศิลปะที่มีคุณค่าและมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปกรรมที่ได้เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชาวจีน

ที่มา เพจ Facebook สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี