สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567

CDTI เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2566

สมัครเลยที่ www.cdti.ac.th หรือ https://reg.cdti.ac.th/registrar/home.asp
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2282-6808 ต่อ 3054

www.cdti.ac.th . 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th . 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
โปสเตอร์ รับสมัคร ปวช. 67
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี