รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567

CDTI เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2566

สมัครเลยที่ www.cdti.ac.th หรือ https://reg.cdti.ac.th/registrar/home.asp
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2282-6808 ต่อ 3054

www.cdti.ac.th . 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th . 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
โปสเตอร์ รับสมัคร ปวช. 67