สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทีม Dust Detect ร่วมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 รอบที่ 2 รอบคัดเลือก ประเภท Hardware Innovation จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในผลงานชุด “ชุดตรวจวัดปริมาณฝุ่นบนพื้นผิวของแผงโซล่าเซลล์ โดยแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน” โดยมี อาจารย์ปฎิญญา ศักดิ์หวาน และอาจารย์สายัณห์ ฉายวาส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ อาคารเคเอ็กซ์ กรุงเทพฯ

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EgPNURYn2tZGi2imB49NI-AB3qA0YHBJRRiIK5guLlQJfQ?e=JHBvhL

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 18333713 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ระดับอุดมศึกษา 9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th s 18333713 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ระดับอุดมศึกษา 13 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี