สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

เครื่องวัดเเละม้วนสายไฟ vaf กึ่งอัตโนมัติ

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
          เพื่อสร้างเครื่องวัดและม้วนสายไฟ VAF กึ่งอัตโนมัติ

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          เมื่อนำสายไฟเข้าเครื่องวัดและม้วนสายไฟ VAF กึ่งอัตโนมัติแล้ว สายไฟจะผ่านท่อทองแดงเพื่อประคองสายไฟให้ตรงและผ่านไปยังเอ็นโค้ดเดอร์ ที่เชื่อมต่อกับบอร์ดอาดูโน่ จากนั้นบอร์ดอาดูโน่จะเริ่มคำสั่งเพื่อวัดระยะความยาวของสายไฟ แล้วแสดงที่อ่านค่าวัดระยะไว้บนจอแอลซีดีและผ่านไปรอเพื่อดึงเข้าม้วนเก็บสาย จากนั้นนำสายไฟไปเกี่ยวกับม้วนเก็บสายแล้วเหยียบที่สวิตซ์แป้นเหยียบมอเตอร์จึงจะทำงาน เป็นผลให้ที่ม้วนเก็บสายหมุนเพื่อเก็บสายไฟ

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์
          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.สุเมธ  เชิงดา

นักเรียน/นักศึกษา
นายชญานนท์ พลูสวัสดิ์
นายวศิน อินมาตร
นายโรจนินทร์ พิสิทธิ์ฤทธิพร

เบอร์ติดต่อ
080-4476855
083-7113073
095-2509687

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี