สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

แอปพลิเคชันคัดเลือกอาหารโดยการสุ่ม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

1. เพื่อช่วยในการสุ่มเลือกรายการอาหาร
2. เพื่อช่วยค้นหาร้านอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          จากการสังเกตพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเมื่อจะรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนั้นจะเกิดปัญหาคือ “ไม่รู้จะกินอะไรดี” คนส่วนมากคิดว่าคำถามนี้เป็นปัญหาที่เล็กและไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่คำถามนี้มักจะแทรกอยู่ในบทสนทนาที่คนมักคุยกันในชีวิตประจำวันของทุกคนและทุกสังคม เมื่อเกิดคำถามนี้ คำตอบที่ได้กลับมาจะเป็นประโยคเดิม “ตามใจ” หรือ “อะไรก็ได้” ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ประโยคนี้กลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามย่อมๆ ระหว่างบทสนทนาไปได้ และจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าหากคนที่ถามนั้นยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจากคนที่ถูกถาม ในบางกรณีแม้จะสามารถนึกร้านอาหารที่อยากจะรับประทานได้ แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ตัดสินใจเลือกเมนูอาหารได้ จึงเป็นปัญหาติดอันดับต้น ๆ ในบทสนทนาชีวิตประจำวัน
          ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการแอปพลิเคชันคัดเลือกอาหารโดยการสุ่มเพื่อช่วยตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถเลือกหมวดหมู่ของอาหารที่ต้องการรับประทานได้ เช่น อาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น และสามารถเลือกได้ว่าในมื้อนั้น ๆ ต้องการรับประทานอาหารประเภทไหน เช่น อาหารประเภทข้าว เส้น หรือ อาหารจานเดียว เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกอาหารที่ต้องการจะทานเพื่อแอปพลิเคชันจะได้จำกัดเมนูอาหารให้แคบลงและตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการจะรับประทานหลังจากนั้นแอปพลิเคชันจะทำการสุ่มเมนูอาหารที่ตรงตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ออกมา เมื่อสุ่มออกมาแล้วแอปพลิเคชันจะแสดงภาพของอาหารชนิดที่สุ่มได้ขึ้นมาพร้อมบอกร้านอาหารที่อยู่ในระยะใกล้เคียงกับผู้ใช้งานในระยะ 2 กิโลเมตรจากตัวผู้ใช้งานได้และในตัวแอปพลิเคชันก็สามารถดูประวัติการสุ่มอาหารย้อนหลังได้ 20 รายการที่ผู้ใช้งานได้ทำการสุ่มไปแล้วมาดูได้

หน่วยงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.กิจจารักษ์  หิรัญน้อย

นักเรียน/นักศึกษา
นายวชนาธิป บัวสัน
นางสาวกัญจน์นิษฐ จันทะวงษ์
นางสาววรพิชชา พนอสินธุ์

เบอร์ติดต่อ
091-7744310

ระดับปริญญาตรี