สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

เครื่องปอกสับปะรด

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1.เพื่อประหยัดแรงงานในการผลิต
2.เพื่อสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและลดระยะเวลาในการทำงาน

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          กลุ่มผู้จัดทำโครงงานจะต้องนำข้อมูลมานำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมถึงแสดงโครงร่างของชิ้นงานให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบ โดยการเสนอโครงงานจะต้องผ่านการรับรองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1.การออกแบบ
2.การสร้างและการทำงานเครื่องปอกสับปะรด
          การจัดหาและซื้ออุปกรณ์ ทางกลุ่มผู้จัดทำโครงงานได้วางแผนจะทำการและจัดซื้ออุปกรณ์จาก 2 แหล่ง คือ โรงกลึงแสตนแลสและบ้านหม้อ ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้สร้างขึ้นรูปมาเป็นตามลักษณะตามที่เราต้องการ รวมถึงของที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้นำมาแยกชิ้นส่วน ที่ยังคงสภาพดีใช้ได้กับชิ้นงาน ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงาน ผู้จัดทำโครงงานได้ประดิษฐ์งานมาหลากหลายรูปแบบแล้วทำการทดสอบเพื่อหาชิ้นงานที่มีรูปร่างลักษณะ และ วงจรที่มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด เนื่องจากชิ้นงานที่ 4 เป็นชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงเกินคาดไว้มากที่สุดทางผู้จัดทำจึงยึดแบบชิ้นงานเป็นหลัก จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาต่อไปจนได้ตามวัตถุประสงค์ในที่สุด ทดสอบประสิทธิภาพ เก็บผล การสอบ จะทำการทดสอบประสิทธิภาพโดยนำอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์หรือสั่งทำขึ้นมาไปประกอบเข้ากันกับเครื่องปอกสับปะรด การทดสอบจะต้องเป็นไปได้ตามผลที่ได้กำหนดไว้คือจะต้องสามารถพัฒนาตัวโครงงานและปรับตามปัญหาที่เจอ ทำการเก็บผลทดสอบไปพร้อมกับการทดสอบประสิทธิภาพโดยพัฒนาและปรับปรุงเรื่องระบบปัญหาต่าง ๆ ให้สามารถใช้ได้ตามที่วางแผนเอาไว้

หน่วยงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาช่างยนต์

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.อนุชา ไชยสวัสดิ์

นักเรียน/นักศึกษา
นายฐิติกร อยู่สุ
นายวรัทยา วงศ์ทิมารัตน์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

ระดับปริญญาตรี