สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

การพัฒนาบิสกิตจากเม็ดเงาะ

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
พัฒนาบิสกิตที่มีใยอาหารสูงเพื่อเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
เป็นการพัฒนาแป้งที่มาจากเม็ดเงาะเพื่อทดแทนการใช้แป้งสาลีและลดปริมาณน้ำมันในองค์ประกอบของบิสกิต

หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร

เบอร์ติดต่อ
089-4862497

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี