สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

การพัฒนาซุปข้นจากเม็ดขนุน

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2020" คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
พัฒนาซุปข้นที่มีพลังงานต่ำ

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
เป็นการพัฒนาซุปข้นโดยใช้เมล็ดขนุน นำมาพัฒนาและผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อปรับสภาพโครงสร้างของแป้งเมล็ดขนุน เพื่อให้ย่อยช้ากว่าปกติ สำหรับเป็นทางเลือกของผู้ที่ดูแลสุขภาพหรือคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาล

หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร

เบอร์ติดต่อ
089-4862497

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี