สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

EP.2 สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ ปี 2561

นางสาวสุชานันท์ นำวงษ์สำราญ เรียนระดับ ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ ปี 2558-2560 ปวส.สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ (ระบบทวิภาคี) ปี 2561-2562 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลังจากได้ผ่านการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ ระยะเวลา 6 เดือน และโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ระยะเวลา 6 เดือน หลักจากจบปวส. ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อที่ L’institut Paul Bocuse อ่านว่า(ลอง-สติ๊-ทูด พอล-โบ-คูส) สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ bachelor in international culinary arts management ประเทศฝรั่งเศส ขอฝากข้อความเพื่อเป็นแรงบันดาลใจมาถึงรุ่นน้อง เคล็ดลับความสำเร็จ คือ คุณภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเข้าถึงข้อมูลไม่มีขีดจำกัด

 

ระดับปริญญาตรี