สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

EP.1 แนะนำระบบทวิภาคี นศ.รุ่นที่ 1 ปี 2559

แนะนำระบบทวิภาคี นศ.รุ่นที่ 1 ปี 2559 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ฝึกอาชีพที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จํากัด (จังหวัดระยอง)

 

ระดับปริญญาตรี