เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรพระชัยมงคล

อธิการบดี คณบดี คณะผู้บริหาร ผู้แทนนักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรพระชัยมงคล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

บทความโดย

Hello Mountain
Mountain Studio Team