สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรพระชัยมงคล

อธิการบดี คณบดี คณะผู้บริหาร ผู้แทนนักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรพระชัยมงคล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ระดับปริญญาตรี