สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีมอบเกียรติบัตร และร่วมชมผลงานของนักศึกษาโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และร่วมชมผลงานของนักศึกษาโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ในการนี้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา ฟังการนำเสนอเมนูอาหารว่าง การปรับรสชาติให้มีเอกลักษณ์ที่เป็นของไทย ของนักศึกษา 4 คน ได้แก่ 1.นายภัคพล สุขจิตร์ 2.นายนพรัตน์ ทองเนียม 3.นายภูหิรัญ ชนะชัย 4.นายวัชรินทร์ ไชยมหา นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี ) ได้ร่วมกันคิดเมนู ปรับรสชาติพัฒนาสูตรอาหาร และประกอบอาหาร โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับระหว่างเข้ารับการฝึกอาชีพ เวลา 12 เดือน โดยนำเสนออาหารว่าง 4 รายการ ดังนี้ 1.ไก่ม้วนซอสต้มยำ 2. ทาร์ตฉู่ฉี่กุ้งไข่ปลาคาเวียร์ 3.“ม้าฮ่อ”สตรอว์เบอร์รี่ และ ส้ม 4. พานาคอตต้าชาไทย โดยมี นายมานิช อุนนิกริชนัน นัมเบียร์ ผู้จัดการโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี