สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทำบุญหอพักนักเรียน นักศึกษา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผศ.ดร. ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ที่ปรึกษา บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมทำบุญ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หอพักนักเรียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ หอพักนักเรียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี