สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับนายกสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ นายกสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย และ ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม ศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดา รุ่นที่ 20 ในโอกาสนำเสนอชนิดกีฬาจานร่อนแก่สถาบันฯ เพื่อเตรียมคัดเลือกนักศึกษาและนักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาจานร่อน ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 5422 ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 49455113 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับนายกสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี