สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ชุดสื่อการสอนการควบคุมแขนกลนิวเมติกส์ผ่านสมาร์ตโฟน

www.cdti.ac.th image 8d2ced3f 918f 9e68 41d2 92edda7afcd5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ชุดสื่อการสอนการควบคุมแขนกลนิวเมติกส์ผ่านสมาร์ตโฟน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ชุดสื่อการสอนการควบคุมแขนกลนิวเมติกส์ผ่านสมาร์ตโฟน

โดย คุณทินกร ปัททุม และคุณณรงค์ศักดิ์ กิ่งนอก
ที่ปรึกษา อ.ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย และ ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาชุดสื่อการสอนการควบคุมแขนกลนิวเมติกส์ผ่านสมาร์ตโฟน เพื่อเป็นสื่อการสอนเรื่องการควบคุมระบบนิวเมติกส์ที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับการสั่งการทำงานด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ประกอบการฝึกปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาการควบคุม
ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://youtu.be/D80qHiP6sUg

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021”

ระดับปริญญาตรี