สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การพัฒนาเครื่องผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย์

www.cdti.ac.th image 8cdb8610 918d ea37 41d6 48415e54dd00 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
การพัฒนาเครื่องผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย์ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การพัฒนาเครื่องผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย์

โดย รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรนวัต

เศษอาหารและวัสดุอินทรีย์จากครัวเรือน โรงอาหาร หรือจากการแปรรูปสินค้าเกษตรกลายเป็นขยะจำนวนมาก การกำจัดด้วยการย่อยสลายทางธรรมชาตินั้นใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก อีกทั้งต้องเติมสัดส่วนของวัสดุคาร์บอนลงในขยะที่จะกำจัด นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้การย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ สามารถย่อยสลายเศษอาหารได้รวดเร็วกว่าการฝังกลบ มีกลิ่นเหม็นรบกวนต่ำ และสามารถกำจัดขยะได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมวัสดุคาร์บอน

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://youtu.be/FkNrpBmycxU

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021”

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี