สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ในกิจกรรม “SANTIRAT Open แนะแนวการศึกษาและประกอบอาชีพ ม.3 และ ม.6ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี