สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะผู้แทนจาก Japan International Cooperation Agency เยี่ยมชมสถาบัน

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถาบัน พร้อมด้วย Ms. Akina Yamaguchi ครูอาสาสมัครจากองค์การ JICA ให้การต้อนรับ Mr. HATAEDA Mikio, Senior Vice President และคณะผู้แทนจาก JICA สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย Mr. SUZUKI Kazuya, Chief Representative และคณะผู้แทนจาก JICA Thailand Office ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และนำชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ในโอกาสที่ Mr. HATAEDA Mikio เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1706839194473 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
คณะผู้แทนจาก Japan International Cooperation Agency เยี่ยมชมสถาบัน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี