สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ Prof. Kazuo Yamamoto อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้แทนอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน Prof. Abdul Salam, Dean, School of Environment, Research and Development, Mr. Karma Rana, Institute Secretary, Mr. Sanjeet Amatya, Director, Office of Public Affairs นางชลิตา เลิศวิญญู Director, Office of Thailand Affairs ผู้แทนของสถาบัน AIT ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1706839699502 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. ลงนามทางวิชาการ AIT 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี