สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ บุคลากรสถาบัน นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวแทนงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภายใต้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน จำนวน 6 จังหวัด เพื่อป็นแนวทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น . เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชาติภักดิ์ / ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี