สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งแรงเชียร์ แรงใจ วันที่ 2

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ ให้กำลังใจนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” เป็นวันที่ 2 ในชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภทบุคคลชาย แข่งขันโดย นายสาริศ บัวเอี่ยม และนายฌานทิพย์ กานตพิชาน และชนิดกีฬาครอสเวิร์ด ประเภทบุคคลหญิง แข่งขันโดย น.ส.ขวัญจิราภรณ์ อัฑฒ์ภาโภคิน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนชาว CDTI ร่วมส่งแรงเชียร์ แรงใจ แก่นักกีฬาให้ได้รับชัยชนะกลับมา

ปภาภรณ/ข่าว

www.cdti.ac.th 793028 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ส่งแรงเชียร์ แรงใจ วันที่ 2 7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี