สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เดินทางไปให้กำลังใจนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว และคู่ผสม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ปภาภรณ/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี