สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ บุคลากรสถาบัน นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวแทนงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภายใต้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน จำนวน 6 จังหวัด เพื่อป็นแนวทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น . เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ชาติภักดิ์ / ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี