สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

สถานบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม- 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักกีฬา และบุคคลากร
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกเดินทางไปร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัย และขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 48594995 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี