สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ทดสอบการศึกษา ระดับชาติ ด้านการศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเมคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรสถาบัน ฯ และเจ้าหน้าที่คุมการสอบ เข้าตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล (V-NET Digital Testing ) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา จำนวน 165 คน เพื่อทดสอบความรู้และความพร้อมในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในวันระหส่างวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 147710008 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
CDTI ทดสอบการศึกษา ระดับชาติ ด้านการศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี