สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI Job Placement: เปิดโอกาสสู่โลกการทำงาน ครั้งที่ 1

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรม CDTI Job Placement: เปิดโอกาสสู่โลกการทำงาน ครั้งที่ 1เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลเรื่องของการสมัครงาน โดยมีสถานประกอบการร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจ ได้แก่ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (ศูนย์การค้าสยามพารากอน) บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคต จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ด แพสชั่น จำกัด บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด บริษัท ไทยแสตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชัน เทคโนโลยี จำกัด พร้อมจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณสมบัติอันเป็นที่ต้องการ และการจัดทำ Resume” เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานจริง โดยผู้แทนสถานประกอบการและศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ และห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 2001 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
CDTI Job Placement: เปิดโอกาสสู่โลกการทำงาน ครั้งที่ 1 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี