สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จัด Design Thinking พัฒนาวิชาชีพของชุมชน

ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาวิชาชีพของชุมชน โดยนำนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาชีพของชุมชนและใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อฝึกการค้นหาปัญหาและความต้องการสำหรับออกแบบร่างต้นแบบนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนเห็ด อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th design thinking line album design thinking 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. จัด Design Thinking พัฒนาวิชาชีพของชุมชน 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี