สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนการมีน้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสม โดยการแข่งขันจัดขึ้น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน บาสเกตบอล และกีฬาพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ออกกำลังกายข้าราชบริพาร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1705905248587 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี