สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมฟังบรรยายธรรมเทศนา

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ ดำเนินการ โดย บก. กรมมหาดเล็ก เขตพระราชฐานชั้นในสุด นิมนต์พระทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ (ท่านพระอาจารย์ต้น) มาบรรยายธรรมแก่ข้าราชบริพาร พนักงานในสำนักพระราชวัง และบุคลากร นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในหัวข้อ “หัวใจพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธควรรู้”: อริยสัจ 4 การนี้พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในพิธี โดยผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 18857991 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ร่วมฟังบรรยายธรรมเทศนา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี